SIGNAL detektory gazów, mierniki gazów, 
	czujniki, systemy parkingowe

  1. STRONA GASCLIP
  2. PRODUKTY
  3. SERWIS
  4. WSPARCIE
  5. SZKOLENIA
  6. PRAWO
  7. O FIRMIE

Detektor wielogazowy Multi Gas Clip CH4 CO H2S O2


DETEKTORY WIELOGAZOWEDETEKTOR WIELOGAZOWY
MULTI GAS CLIP SIMPLE (MGC SIMPLE)
NIE WYMAGA
KALIBRACJI OKRESOWEJ
ANI ŁADOWANIA

Miernik gazów nie wymagaj±cy kalibracji Multi Gas Clip Simple

DETEKTOR WIELOGAZOWY
MULTI GAS CLIP (MGC)

Miernik 4 gazowy Multi Gas Clip

DETEKTOR WIELOGAZOWY Z POMPKˇ
MULTI GAS CLIP PUMP (MGC PUMP)

Przeno¶ny miernik wielogazowy z pompk± zasysaj±c± Multi Gas Clip Pump

Przeno¶ny miernik wielogazowy
O2, CO, H2S, CH4 (LEL)
- pomiar 4 gazów jednocze¶nie:
- rozdzielczo¶ć:
   CO 1ppm
   H2S 0,1ppm
   CH4 0,1% LEL (DGW)
   O2 0,1%v/v
- wodoodporny IP67
- nie wymaga kalibracji okresowej
- nie wymaga ładowania
- nie wymaga tlenu do pomiaru gazów wybuchowych (sensor IR)
- sensor gazów wybuchowych odporny na zatrucia lub przekroczenia zakresu
- 2 lata ci±głej pracy (zależnie od sumarycznej długo¶ci trwania alarmów) MultiGasClip SIMPLE
- NOWO¦Ć - 3 lata ci±głej pracy (zależnie od sumarycznej długo¶ci trwania alarmów) MultiGasClip SIMPLE Plus
- indywidualny atest kalibracyjny

Producent:

Dokumenty:

Pobierz kartę katalogow± urz±dzenia (3,2 MB)
Karta katalogowa Multi Gas Clip Simple (MGCSimple)

Przeno¶ny miernik wielogazowy
O2, CO, H2S, CH4 (LEL)
- pomiar 4 gazów jednocze¶nie:
- 2 wersje sensora gazów wybuchowych:
   IR z sensorem podczerwonym
   P z sensorem katalitycznym
- rozdzielczo¶ć:
   CO 1ppm
   H2S 0,1ppm
   CH4 0,1% LEL (DGW)
   O2 0,1%v/v
- wodoodporny IP67
- nie wymaga ładowania przez 2 miesi±ce (sensor IR)
- nie wymaga tlenu do pomiaru gazów wybuchowych (sensor IR)
- sensor gazów wybuchowych odporny na zatrucia lub przekroczenia zakresu (sensor IR)
- pamięć zdarzeń i pomiarów
- możliwo¶ć ustawienia indywidualnego identyfikatora użytkownika
- indywidualny atest kalibracyjny

Producent:

Dokumenty:

Pobierz kartę katalogow± urz±dzenia (6,6 MB)
Karta katalogowa miernik gazów Multi Gas Clip (MGC)

Przeno¶ny miernik wielogazowy
O2, CO, H2S, CH4 (LEL)
- pomiar 4 gazów jednocze¶nie:
- 2 wersje sensora gazów wybuchowych:
   IR z sensorem podczerwonym
   P z sensorem katalitycznym
- rozdzielczo¶ć:
   CO 1ppm
   H2S 0,1ppm
   CH4 0,1% LEL (DGW)
   O2 0,1%v/v
- wodoodporny IP67
- nie wymaga ładowania przez 5 dni (sensor IR)
- nie wymaga tlenu do pomiaru gazów wybuchowych (sensor IR)
- sensor gazów wybuchowych odporny na zatrucia lub przekroczenia zakresu (sensor IR)
- pamięć zdarzeń i pomiarów
- możliwo¶ć ustawienia indywidualnego identyfikatora użytkownika
- indywidualny atest kalibracyjny

Producent:

Dokumenty:

Pobierz kartę katalogow± urz±dzenia (6,6 MB)
Karta katalogowa miernik gazów Multi Gas Clip (MGC)

Miernik gazów nie wymagaj±cy kalibracji Multi Gas Clip Simple

Miernik gazów Multi Gas Clip Simple

Miernik gazów z pompk± Multi Gas Clip Pump© 2018 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Pełna oferta firmy P.T.SIGNAL znajduje się na stronie www.detektory.pl.
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, detektor wielogazowy.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, ultradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl.